[browser-shot url=”http://www.viasms.pl” width=”300″]

Via SMS PL należy do łotewskiego oddziału marki finansowej, która świadczy usługi pożyczkowe. Specjalnością Via SMS są szybkie pożyczki gotówkowe. Firma pożycza pieniądze na dowolny cel w szybkim czasie i bez zbędnych formalności. Nawet w momencie kiedy klient ma problem z uregulowaniem spłaty Via SMS wychodzi mu naprzeciw oferując atrakcyjne warunki przedłużenia terminu spłaty. Nie bez powodu poruszony został temat powyższej marki. Poprzez tego rodzaju nawiązanie należy przejść do omówienia kwestii tytułowej.

Otóż, Via SMS PL jest jednym z 13 członków Związku Firm Pożyczkowych. To stowarzyszenie, którego głównym celem jest promocja i wcielanie w życie najnowszych standardów biznesowych. W ramach ZFP powstał projekt zgodnie z którym już od 1 stycznia przyszłego roku rozpocznie swoje działania Rejestr Firm Pożyczkowych. ZFP zostanie głównym operatorem rejestru. RFP będzie zbierał wszelkie informacje na temat firm pożyczkowych.

Natomiast dodatkowo wraz z rejestrem informacyjnym ruszy Program Ochrony Konsumenta oraz system Bezpieczny Dowód. Via SMS PL podaje, iż w ramach działalności RFP zostaną prowadzone wszelkiego rodzaju działania wspierające polskiego konsumenta. ZFP oferuje również pomoc w charakterze mediatora w sytuacjach spornych pomiędzy pożyczkodawca a pożyczkobiorcą.

Więcej dowiesz się na stronie ViaSMS tutaj.

Źródło:http://www.viasms.pl/blogs/rejestr-firm-pozyczkowych/

5 comments

 1. Zapowiedź Rejestru Firm Pożyczkowych to innowacyjne narzędzie, które ma na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa rynku pożyczek. Dzięki temu rejestrowi klienci będą mieli łatwy dostęp do informacji o firmach pożyczkowych, ich historii oraz ofertach. Rejestr pomoże również w identyfikacji nieuczciwych firm oraz ograniczy ryzyko nadmiernego zadłużenia.

  Korzyści wynikające z wprowadzenia Rejestru Firm Pożyczkowych są liczne. Klienci będą mogli szybko porównać oferty różnych firm, co pozwoli im wybrać najkorzystniejszą pożyczkę. Dodatkowo, rejestr zwiększy transparentność działań firm pożyczkowych, co przyczyni się do poprawy standardów świadczenia usług finansowych.

  Wprowadzenie Rejestru Firm Pożyczkowych to krok w kierunku lepszej ochrony konsumentów i regulacji rynku pożyczek. Dzięki temu narzędziu, zarówno klienci, jak i firmy pożyczkowe będą mogli korzystać z klarownych zasad i uczciwej konkurencji. Oczekujemy, że Rejestr Firm Pożyczkowych przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku finansowym i zwiększy zaufanie konsumentów do usług pożyczkowych.

 2. Witam.
  Czy Państwa mogę otrzymać szybką pożyczkę od ręki na już? Potrzebuje kwoty 30 000 pln.
  Proszę o pilny kontakt!

 3. Zapowiedź Rejestru Firm Pożyczkowych!

  Drodzy przedsiębiorcy!

  Zapraszamy do dodania swojej firmy do Rejestru Firm Pożyczkowych. Rejestr umożliwia klientom łatwe i bezpieczne znalezienie wiarygodnego dostawcy pożyczek. Dodanie firmy jest proste i bezpłatne. Nie czekaj, dołącz już dziś i zwiększ widoczność swojego biznesu!

  Dołącz do naszego Rejestru Firm Pożyczkowych i zyskaj zaufanie klientów!

  Z poważaniem,
  Rejestr Firm Pożyczkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl