[browser-shot url=”http://zfp.org.pl/porady-prawne-zfp/2014/5/30/ktra-firma-poyczkowa-jest-wiarygodna”]

Obecnie na polskim rynku finansowym istnieje mnóstwo firm pożyczkowych, które oferują najrozmaitsze produkty pożyczkowe. Często klient w obliczu mnogości ofert czuje się niezwykle zagubiony. Wówczas pojawiają się pytania na które przeciętny konsument nie jest w stanie sobie odpowiedzieć. Którego pożyczkodawcę wybrać? Który z nich posiada najkorzystniejszą ofertę? Gdzie uzyskamy najniższe oprocentowanie? To pytania, które najczęściej pojawiają się w momencie finansowego kryzysu. Jednak duża większość klientów zastanawia się, gdzie wziąć kredyt by zyskać gwarancję bezpieczeństwa i nie zostać oszukanym.

Jeżeli chodzi o firmy pozabankowe należące do Związku Firm Pożyczkowych to jak najbardziej można stwierdzić, iż są to instytucje w pełni wiarygodne, które gwarantują bezpieczeństwo w zaciąganiu pożyczek. Warunki umów są jasne, przejrzyste, czytelne i przede wszystkim zrozumiałe dla każdego klienta. Ponadto oferty tych firm pozbawione są wszelkich ukrytych kosztów i dodatkowych opłat związanych z zaciągnięciem pożyczki. Wszystkie firmy należące do stowarzyszenia zobowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w kilku różnych regulaminach. Kodeks Dobrych Praktyk ZFP, Karta zasad odpowiedzialnego pożyczania, Karta zasad bezpiecznego pożyczania to dokumenty zawierające szereg najważniejszych zasad jakie obowiązują wszystkich członków. Stworzono je po to, by zagwarantować konsumentom dodatkową ochronę. W sytuacji zaciągania pożyczki w jednej ze stowarzyszonych firm nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo transakcji. Jednak w przypadku firm niezrzeszonych należy dokonać szczegółowej analizy warunków udzielania pożyczek. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do treści dokumentów należy zgłosić to do ZFP. Prawnicy stowarzyszenia dokonają natychmiastowej analizy i interpretacji, natomiast jeśli zaistnieje taka potrzeba sprawa zostanie skierowana do instytucji nadzorczych.

5 comments

 1. Zapewniamy pełną wiarygodność naszych firm pożyczkowych. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci otrzymali uczciwe i przejrzyste warunki pożyczki. Nasze instytucje są solidne i bezpieczne, a nasi pracownicy zawsze staną na wysokości zadania, aby zaspokoić potrzeby finansowe naszych klientów.

 2. 1. Jaką wiarygodność ma państwa firma pożyczkowa?
  2. Jakie są państwa referencje i opinie klientów o firmie?
  3. Czy jesteście zarejestrowani i działacie zgodnie z przepisami prawa?
  4. Jak długo działacie na rynku i jaką macie historię sukcesu?
  5. Czy macie jakieś certyfikaty lub nagrody, które świadczą o waszej wiarygodności?
  6. Jakie są wasze parametry finansowe i jak radzicie sobie ze spłacalnością pożyczek?
  7. Jaka jest wasza polityka prywatności i jak dbacie o bezpieczeństwo danych klientów?
  8. W jaki sposób sprawdzacie zdolność kredytową klientów i czy podejmujecie ryzykowne pożyczki?
  9. Czy istnieje jakiś ubezpieczenie lub dodatkowa gwarancja dla klientów?
  10. Czy macie jakieś programy lub inicjatywy wspierające społeczność lub organizacje charytatywne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl