[browser-shot url=”https://www.pozyczkaplus.pl”]

Pożyczkaplus.pl to firma oferująca swoim klientom dogodne warunki zawarcia szybkiej pożyczki gotówkowej. Wszelkie formalności można załatwić drogą internetową, bez wychodzenia z domu. Wystarczy dokonać rejestracji i opłaty weryfikacyjnej. Następnie trzeba określić sumę pożyczki oraz preferowany okres spłaty.

Pożyczkaplus.pl udzieli Ci niezbędnych środków finansowych zupełnie za darmo. Z pożyczką na pożyczkaplus.pl wiąże się dodatkowo produkt w ramach którego możliwe staje się ubezpieczenie zaciągniętej kwoty. Jest to dodatkowy walor wpływający na jakość świadczonych usług przez właśnie tę markę.

Z ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać każdy pożyczkobiorca, który w momencie przystąpienia do pakietu ma ukończone 21 lat. Ważne by osoba ta nie miała ukończonych 70 lat. Z umowy ubezpieczeniowej może skorzystać każdy klient, który zaciągnął pożyczkę na pożyczkaplus.pl w wysokości nie większej aniżeli 2 500 zł. Ubezpieczenie obowiązuje z dniem zaciągnięcia pożyczki. Okres trwania tego ubezpieczenia wynosi dokładnie tyle samo ile okres spłaty danej pożyczki, jednak nie trwa dłużej niż 45 dni. W przypadku przedłużenienia przez klienta okresu spłaty, umowa ubezpieczeniowa może zostać również przedłużona na podobny okres.

5 comments

 1. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty ubezpieczenia dla pożyczkobiorców na pożyczkaplus.pl! Nasze ubezpieczenie ma na celu zapewnienie Ci spokoju i ochronę w razie nieprzewidzianych okoliczności.

  Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Przede wszystkim, nasze ubezpieczenie jest łatwe w zakupie i dostępne online. Nie musisz tracić czasu na wizyty w oddziale ani czekać na papierową dokumentację. Wystarczy kilka prostych kroków, aby być objętym ochroną.

  Świadczenia obejmują koszty związane z utratą zdrowia lub życia pożyczkobiorcy. W razie choroby lub wypadku, nasze ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji. Ponadto, w przypadku śmierci, wypłacana jest suma ubezpieczenia, która może pomóc w spłacie pożyczki lub zabezpieczeniu finansowym dla Twoich bliskich.

  Nasze ubezpieczenie oferuje również wsparcie w przypadku utraty pracy. Jeśli stracisz swoje źródło dochodu, ubezpieczenie pokrywa raty pożyczki przez określony czas, dając Ci czas na ponowne zatrudnienie lub znalezienie innych źródeł finansowania.

  Nie czekaj, zabezpiecz swoją pożyczkę i wybierz nasze ubezpieczenie dla pożyczkobiorców na pożyczkaplus.pl! Gwarantujemy Ci spokojną głowę i ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji.

 2. Ubezpieczenie dla pożyczkobiorców na pożyczkaplus.pl

  Zaufaj nam i zabezpiecz swoją pożyczkę! Oferujemy ubezpieczenie dla pożyczkobiorców na pożyczkaplus.pl. Dzięki niemu masz pewność, że w razie nieoczekiwanych okoliczności Twoja pożyczka zostanie spłacona. Zapewnimy Ci pełne bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Wybierz ubezpieczenie dla siebie i ciesz się korzystnymi warunkami. Zabezpiecz swoją pożyczkę już teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl