[browser-shot url=”https://www.bik.pl/bik-na-poczcie?utm_source=portal&utm_medium=bannerHP2&utm_campaign=poczta”]

Biuro Informacji Kredytowej to baza, rejestr gromadzący informacje dotyczące wszystkich kredytobiorców. W bazie BIK sprawdzić można na jakim poziomie znajduje się nasza zdolność kredytowa. W BIK znajdują się wszelkie informacje dotyczące historii kredytowej osób które choć raz brały kredyt lub dokonywały zakupu na raty. Wynik w BIK świadczy o naszej rzetelności i solidności w regulowaniu płatności.

Od niedawna swoją bazę BIK można sprawdzić już w każdej palcówce Poczty Polskiej i Banku Pocztowym. W placówce Poczty musi jednak znajdować się odpowiednia Pocztowa Strefa Finansowa. Składając wniosek w tych miejscach można w prosty sposób dowiedzieć się jak wygląda nasza ocena punktowa i historia kredytowa. Aby dokonać sprawdzenia należy zamówić raport BIK Pass Plus. Wydruk raportu możemy uzyskać od ręki. Na Poczcie Polskiej możliwe jest również założenie konta na portalu BIK. Dzięki temu nie musimy oczekiwać na list polecony, nie trzeba przesyłać skanu dowodu i nie jest konieczny przelew identyfikacyjny. Każdy klient, który założy konto ma możliwość korzystania z internetowej platformy BIK o każdej porze, bez wychodzenia z domu. Na bieżąco można monitorować ocenę punktową i historię kredytową.

8 comments

 1. Czy istnieje możliwość sprawdzenia swojego BIKu w oddziale Poczty?
  Czy Bank Pocztowy oferuje usługę weryfikacji BIKu?

 2. Czy istnieje możliwość sprawdzenia swojego BIKu w oddziale Poczty?
  Czy Bank Pocztowy oferuje usługę weryfikacji BIKu?
  Czy ktoś korzystał?

 3. Czy istnieje możliwość sprawdzenia swojego BIKu w oddziale Poczty?
  Czy Bank Pocztowy oferuje usługę weryfikacji BIKu?

 4. 1. Jakie usługi dotyczące BIK są dostępne na poczcie?
  2. Jaki jest proces składania zgłoszenia w BIK na poczcie?
  3. Czy na poczcie można sprawdzić swoje aktualne dane w BIK?
  4. Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia w BIK na poczcie?
  5. Czy Bank Pocztowy współpracuje z BIK?
  6. Jakie usługi dotyczące BIK są dostępne w Banku Pocztowym?
  7. Czy w Banku Pocztowym można składać zgłoszenia do BIK?
  8. Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia w BIK w Banku Pocztowym?
  9. Jak długo trwa proces zgłoszenia w BIK w Banku Pocztowym?
  10. Jak można skontaktować się z Bankiem Pocztowym w celu uzyskania informacji na temat usług związanych z BIK?

 5. Witamy w Poczcie i Banku Pocztowym!

  Mamy dla Ciebie specjalną ofertę dotyczącą dostępu do BIK (Biura Informacji Kredytowej). Dzięki naszej współpracy z BIK możemy zapewnić Ci szybki, łatwy i wygodny dostęp do informacji dotyczących Twojej historii kredytowej.

  Korzystając z naszych usług, będziesz mógł sprawdzić swoje dane kredytowe, takie jak historię pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych. Będziesz mógł również monitorować swoje konto BIK, aby uniknąć niechcianych niespodzianek.

  Dlatego zapraszamy Cię do skorzystania z naszej usługi dostępu do BIK na Poczcie i Banku Pocztowym. Zajmie Ci to tylko chwilę, a będziesz miał pełną kontrolę nad swoją historią kredytową.

  Nie czekaj dłużej, skorzystaj z naszej oferty już dziś!

  Z poważaniem,
  Zespół Poczty i Banku Pocztowego

 6. 1. Jakie usługi związane z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) są dostępne na Poczcie?
  2. Czy Bank Pocztowy współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej?
  3. Jakie informacje mogę uzyskać na temat swojej historii kredytowej poprzez usługi BIK na Poczcie?
  4. Jakie są opłaty za skorzystanie z usług BIK na Poczcie?
  5. Czy mogę sprawdzić swoją punktację kredytową poprzez Bank Pocztowy?
  6. Jak mogę skorzystać z usług BIK na Poczcie lub w Banku Pocztowym?
  7. Czy usługi związane z Biurem Informacji Kredytowej na Poczcie i w Banku Pocztowym są dostępne online?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl