[browser-shot url=”https://www.sms365.pl” width=”300″]

SMS365.pl to serwis dzięki któremu możliwe staje się zaciągnięcie szybkiej pożyczki gotówkowej. Korzystając z oferty po raz pierwszy, możemy pożyczyć 600 zł, na okres 30 dni. Aby skorzystać z usługi należy zarejestrować się na SMS365.pl i po wypełnieniu formularza przelać 1 grosz na konto pożyczkodawcy, tak aby ten mógł zweryfikować nasze konto bankowe. Istnieją trzy warianty złożenia wniosku.

Pierwszy z nich to wniosek poprzez zalogowanie się na stronie serwisu. Drugi wariant to rozmowa telefoniczna w której wyrażamy chęć skorzystania z oferty. Trzecim wariantem zaś, jest zgłoszenie się za pomocą wiadomości SMS, którą należy wysłać na numer 7043. Już w zaledwie klika minut od złożenia wniosku możemy spodziewać się środków na koncie.

SMS365.pl wypracował ofertę specjalną dzięki której można maksymalnie zyskać nawet 300 zł. Jak to możliwe? Wystarczy polecić znajomemu ofertę pożyczkową tej firmy. Za każde polecenie przysługuje nam bonus w wysokości 30 zł. Istnieje możliwość polecenia produktu 10 znajomym. Aby zyskać nagrodę należy poinformować znajomego o ofercie. Następnie osoba ta powinna zarejestrować się na SMS365.pl i zaciągnąć pożyczkę. Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji przysługuje nam nagroda za polecenie. Można dokonać dwóch poleceń- w postaci SMS-a oraz e-maila-a.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:https://www.sms365.pl/bonusy

9 comments

  1. 1. Czy możesz polecić mi jakąś ofertę, za którą otrzymam 30 zł?

    2. Znasz może jakąś ofertę, za którą dostaniesz 30 zł za polecenie?

    3. Czy możesz mi podpowiedzieć ofertę, za którą będę mógł zarobić 30 zł polecając ją?

    4. Czy masz jakąś propozycję oferty, za którą otrzymam 30 zł jeśli ją polecę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl