[browser-shot url=”http://europrovidus.com.pl/main/index.php/our-blog” width=”300″]

Firma Euro Providus S.A. to instytucja finansowa zajmująca się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Oferta firmy przewiduje możliwość udzielenia pożyczki na kwotę o wartości od 300 do 5 000 zł. Okres spłaty w Euro Providus wynosi jeden rok. To co wyróżnia firmę spośród wszystkich innych jest kompleksowa obsługa w domu klienta. Eksperci działający w charakterze Doradcy Klienta dotrą do każdego kto tylko potrzebuje szybkiej gotówki na nieprzewidziany wydatek. Euro Providus to rzetelność i profesjonalizm. Jednak warto zaznaczyć, iż Grupa nie tylko potrafi solidnie świadczyć swe usługi. Doskonale wiemy, że życie to nie tylko praca. Euro Providus pokazał w jaki sposób można połączyć pracę z zabawą. Przejawem tej doskonałej zabawy stała się Gala LipDub EuroProvidus 2014 w Kroczycach.

Gala była uroczystym podsumowaniem trwającego już wcześniej konkursu LipDub. W rywalizacji wzięło udział 10 oddziałów Grupy Euro Providus. Zadaniem każdego z nich było nakręcenie teledysku do dowolnego utworu muzycznego, który miał mieć charakter teledysku LipDub. Nagrodami miały być Złota Płyta oraz Złoty Mikrofon za Najlepszy Teledysk LipDub 2014. Złoty Mikrofon w kategorii Najlepszy Producent otrzymał Pan Christoph Szaraniec. Złoty Mikrofon w kategorii Najlepszy Kompozytor powędrował do Pana Tomasza Kostyry. Ponadto Oddział w Częstochowie został nagrodzony w kategorii Najlepszy Montaż. Złota Płyta została przyznana Najlepszemu Artyście Andrzejowi Pilzakowi ze Skawiny. Tytuł ten w kategorii żeńskiej przyznano Patrycji Wojewódce z Zawiercia. Nagrodę główną, tj. Złota Płytę i Złoty Mikrofon za Najlepszy Teledysk LipDub 2014 otrzymał Oddział Piotrków Trybunalski, wykonujący piosenkę „Ruda tańczy jak szalona”.

Euro Providus gratuluje wszystkim laureatom i dziękuje za udaną zabawę. Okazuje się, iż Gala 2014 stała się prawdziwą ucztą dla całej kadry Grupy Euro Providus.

Szersze informacje znajdują się tutaj.

Źródło:http://europrovidus.com.pl/main/index.php/our-blog/126-lipdup-europrovidus-project

2 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl