[browser-shot url=”http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Aktualnosci/2014/FairPay-%E2%80%93-pozytywna-strona-informacji-gospodarczej”]

Eksperci od rynku informacji gospodarczych uznali, iż jednym z głównych celów jest zwiększenie świadomości Polaków co do lepszego traktowania z powodu ich solidności, rzetelności i terminowych płatności. Od dnia 15 października każdy przedsiębiorca jak i indywidualny konsument może mieć wpływ na uzyskanie nagrody w związku z dokonywaniem terminowych płatności. Możliwe jest to dzięki nowo powstałemu programowi FairPay.

Zgodnie z założeniem projektu ma on promować terminowe regulowanie płatności i doprowadzać do odpowiedniego nagradzania konsumentów korzystniejszymi ofertami. Rzetelność klientów sprawia, iż przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z egzekwowaniem swoich należności. Transakcje takie pozbawione są wszelkiego ryzyka.

Wielu Polaków wykazuje zgodność co do decyzji o powstaniu rejestru rzetelnych płatników. Sporządzenie takiej bazy umożliwia szybszą weryfikację potencjalnego klienta. Wynik weryfikacji wpływa na podjęcie pozytywnej bądź negatywnej decyzji o podjęciu współpracy. Aby znaleźć się w rejestrze należy ze strony fairpay.pl przesłać do swojego kontrahenta bądź dostawcy odpowiedni wniosek, który musi być realizowany w czasie nie dłuższym aniżeli 14 dni.

Rejestracją zostają objęte wszystkie terminowo wykonane transakcje w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Im więcej transakcji tym większa wiarygodność klienta. Sposobem w jaki kontrahenci mogą nagrodzić swoich klientów jest dokonanie wpisu do takiego właśnie rejestru. Osoby rzetelne i terminowo wywiązujące się z umowy powinny zostać wpisane do bazy. Pozwoli to na jeszcze doskonalszy obraz historii kredytowej i większe szanse na podjęcie kolejnych transakcji. Tutaj z kolei, im więcej wpisów tym większa wiarygodność klienta.

6 comments

 1. Czym jest FairPay?
  Jak działa system FairPay?
  Jakie są korzyści płynące z używania FairPay?
  W jaki sposób system FairPay reguluje terminowe płatności?
  Czy FairPay obejmuje jakieś sankcje za nieterminowe płatności?
  Jakie są główne zasady systemu i jak można z niego skorzystać?

 2. 1. Czy można uzyskać informacje na temat systemu FairPay?
  2. Jak działa FairPay w kontekście terminowych płatności?
  3. Jakie są korzyści z terminowego regulowania płatności za pomocą FairPay?
  4. Czy FairPay wymaga dodatkowych opłat za terminowe regulowanie płatności?
  5. Jakie są warunki korzystania z FairPay w celu terminowego regulowania płatności?
  6. Jakie są dostępne opcje płatności przy użyciu FairPay?
  7. Czy FairPay umożliwia automatyczne terminowe płatności?
  8. Jakie są konsekwencje za brak terminowego regulowania płatności z wykorzystaniem FairPay?
  9. Czy FairPay jest dostępny tylko dla określonych branż czy dotyczy wszystkich rodzajów płatności?
  10. Czy mogę korzystać z FairPay do regulowania płatności za zakupy online?

 3. Sprawdź ofertę FairPay, która gwarantuje terminowe regulowanie płatności.

  Witamy w FairPay – platformie, która zadba o terminowe regulowanie płatności i bezpieczeństwo Twoich transakcji. Nasza firma jest pionierem w dziedzinie rozwiązań finansowych, oferując nie tylko gwarancję terminowego przyjmowania płatności, ale także ochronę przed oszustwami i opóźnieniami.

  Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Nasza platforma jest oparta na zaawansowanych systemach technologicznych i szerokim doświadczeniu w branży FinTech. To oznacza, że możemy zapewnić Ci nie tylko szybkie i niezawodne rozwiązania, ale również bezpieczne i poufne transakcje.

  Zasada działania FairPay jest prosta – po dokonaniu transakcji, środki są przechowywane na naszym bezpiecznym koncie. Dopiero po zakończeniu usługi, środki są uwalniane na Twoje konto bankowe. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz swoje wynagrodzenie terminowo i bezpiecznie.

  Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, jesteś freelancerem czy większą korporacją, FairPay jest gotowe obsłużyć Twoje transakcje online.

  Jeśli cenisz sobie terminowe regulowanie płatności, bezpieczeństwo i wygodę, FairPay jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać szczegóły naszej oferty i dołączyć do grona zadowolonych klientów, którzy mogą spokojnie prowadzić swoje biznesy, wiedząc, że ich płatności są w dobrych rękach.

 4. Zapewniamy terminowe regulowanie płatności za nasze usługi z ofertą doFairPay. Niezwłocznie zajmujemy się wypłatami, aby zapewnić pełne zadowolenie klientów. Ręczymy za skuteczne i bezpieczne rozliczenia finansowe. Wybierz naszą usługę i ciesz się wygodą i transparentnością w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl