[browser-shot url=”http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Aktualnosci/2014/FairPay-%E2%80%93-pozytywna-strona-informacji-gospodarczej”]

Eksperci od rynku informacji gospodarczych uznali, iż jednym z głównych celów jest zwiększenie świadomości Polaków co do lepszego traktowania z powodu ich solidności, rzetelności i terminowych płatności. Od dnia 15 października każdy przedsiębiorca jak i indywidualny konsument może mieć wpływ na uzyskanie nagrody w związku z dokonywaniem terminowych płatności. Możliwe jest to dzięki nowo powstałemu programowi FairPay.

Zgodnie z założeniem projektu ma on promować terminowe regulowanie płatności i doprowadzać do odpowiedniego nagradzania konsumentów korzystniejszymi ofertami. Rzetelność klientów sprawia, iż przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z egzekwowaniem swoich należności. Transakcje takie pozbawione są wszelkiego ryzyka.

Wielu Polaków wykazuje zgodność co do decyzji o powstaniu rejestru rzetelnych płatników. Sporządzenie takiej bazy umożliwia szybszą weryfikację potencjalnego klienta. Wynik weryfikacji wpływa na podjęcie pozytywnej bądź negatywnej decyzji o podjęciu współpracy. Aby znaleźć się w rejestrze należy ze strony fairpay.pl przesłać do swojego kontrahenta bądź dostawcy odpowiedni wniosek, który musi być realizowany w czasie nie dłuższym aniżeli 14 dni.

Rejestracją zostają objęte wszystkie terminowo wykonane transakcje w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Im więcej transakcji tym większa wiarygodność klienta. Sposobem w jaki kontrahenci mogą nagrodzić swoich klientów jest dokonanie wpisu do takiego właśnie rejestru. Osoby rzetelne i terminowo wywiązujące się z umowy powinny zostać wpisane do bazy. Pozwoli to na jeszcze doskonalszy obraz historii kredytowej i większe szanse na podjęcie kolejnych transakcji. Tutaj z kolei, im więcej wpisów tym większa wiarygodność klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.