[browser-shot url=”http://zfp.org.pl/komunikaty-prasowe-zfp/2014/8/6/przelew-weryfikacyjny-to-1-grosz-nie-daj-si-nacign-na-wicej”]

Często znajdujemy się w sytuacjach w których potrzebujemy niezbędnych środków finansowych- nagła i niespodziewana choroba, nieprzewidziane rachunki czy po prostu ważne zakupy. Wówczas pod wpływem emocji i wyniku pośpiechu jesteśmy narażeni na oszustwa jakich dopuszczają się fałszywe podmioty oferujące wyjątkowo „atrakcyjne” oferty.

Jak zaciągnąć pożyczkę by nie zostać wykorzystanym? Kto udziela środków pieniężnych na najkorzystniejszych warunkach? W jakich sytuacjach zyskujemy gwarancję bezpieczeństwa? To pytania najczęściej zadawane przez współczesnych klientów.

Związek Firm Pożyczkowych oświadcza, iż firmy zrzeszone w związku w momencie weryfikacji konta wymagają przelewu nie większego niż 1 grosz. Każdy podmiot, który wymaga przelewu większych kwot nie może być podmiotem wiarygodnym. Na rynku istnieje wiele firm, które pod pretekstem działalności finansowej wyłudzają opłaty kilkuzłotowe. Najczęściej po dokonaniu przelewu nie dzieje się nic w celu dokonania dalszych formalności związanych z zaciągnięciem pożyczki. Przelewu 1 grosza nie dokonuje się tylko i wyłącznie po to, aby pożyczkodawca mógł dokonać weryfikacji klienta, lecz po to by wiedzieć na jakie konto przelać środki pieniężne wyniku zaciągniętej pożyczki. Związek Firm Pożyczkowych wskazuje, iż najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawieranie transakcji pożyczkowych w firmach renomowanych należących do stowarzyszenia. Daje to gwarancję bezpieczeństwa i zero ukrytych kosztów.

3 comments

  1. Koszt przelewu weryfikacyjnego powinien być uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim, ważne jest określenie, czy jest to przelew w ramach tego samego banku czy też między różnymi instytucjami finansowymi. Zazwyczaj przelewy wewnętrzne są tańsze niż przelewy zewnętrzne.

    Dodatkowo, koszt może być również uzależniony od kwoty, jaką chcemy przelać. W przypadku niewielkich kwot, koszt może być niższy, natomiast przy większych transakcjach można się spodziewać wyższego opłacenia.

    Istotne jest również uwzględnienie rodzaju konta, z którego dokonywany jest przelew. Często konta premium lub biznesowe mają korzystniejsze warunki, w tym niższą opłatę za przelewy.

    Wreszcie, warto rozważyć również konkurencję na rynku i ceny oferowane przez inne banki. Jeśli koszt przelewu jest zbyt wysoki w porównaniu do innych instytucji finansowych, klienci mogą być skłonni przenieść swoje konta gdzie indziej.

    Podsumowując, koszt przelewu weryfikacyjnego powinien być rozsądny i adekwatny do wartości oferowanych usług. Ostateczne ustalenie ceny powinno zostać dokonane po uwzględnieniu różnych czynników i analizie rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl