[browser-shot url=”http://www.euroloan.com/” width=”300″]

Eurolan Group to fińska marka działająca na rynku rodzimym, szwedzkim, duńskim i polskim. Nie jednego zadziwia fakt obecności oddziału marki Eurolan w Polsce. Otóż, okazuje się, iż fińscy eksperci marki uznają rynek polski jako najatrakcyjniejszy ze wszystkich krajów postkomunistycznych oraz jeden z najszybciej rozwijających się w grupie członkowskich państw UE. Jest to odpowiedź na wszelkie zapytania dotyczące obecności fińskiej marki Eurolan na rynku polskim. Grupa Eurolan w Polsce obecna jest od 2013 r. Już pierwsze miesiące działalności wskazywały na powodzenie marki w naszym kraju. Dzięki atrakcyjnym produktom pożyczkowym gwarantuje pełne zadowolenie i satysfakcję klientów. A to z kolei przekłada się na wysokie zaufanie do marki.

Eurolan to firma, która zapewnia bezpieczeństwo, zachowując wszelką ostrożność w zawieranych transakcjach. To niezawodna marka świadcząca usługi na poziomie najwyższym z możliwych. Internetowy serwis pozostaje do dyspozycji klienta przez wszystkie 7 dni w tygodniu. To na co należy zwrócić szczególną uwagę to zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku każdej z usług. Otóż możliwe jest to dzięki uwierzytelnieniu bankowemu oraz certyfikatowi RapidSSL. Ponadto organem nadzorującym i odpowiedzialnym za ochronę konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jaki mieści się w Warszawie. Eurolan Consumer Finance Sp. z o.o to marka w pełni rzetelna i profesjonalna.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://www.euroloan.com/company/group-structure/

4 comments

  1. Oferta EUROLAN to gwarancja bezpiecznej pożyczki dla wszystkich, którzy potrzebują szybkiego wsparcia finansowego. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możesz liczyć na klarowne warunki oraz transparentne zasady pożyczania. Nasza firma dba o klientów, dlatego oferujemy konkurencyjne oprocentowanie oraz elastyczne terminy spłaty, dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

    Z EUROLAN możesz liczyć na szybką decyzję kredytową oraz bezproblemową procedurę aplikacyjną. Nasz zespół specjalistów służy pomocą na każdym etapie procesu, zapewniając Ci wsparcie i doradztwo. Dzięki nam możesz szybko i sprawnie otrzymać potrzebną kwotę, bez zbędnych formalności i stresu.

    Zaufaj EUROLAN i skorzystaj z naszej gwarancji bezpiecznej pożyczki, która pozwoli Ci spełnić Twoje potrzeby finansowe w prosty i bezpieczny sposób. Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl