[browser-shot url=”http://www.provident.pl/”]

Provident zaskakuje klientów coraz to nowszymi pomysłami promocyjnymi. Tym razem firma przygotowała dla swoich najlepszych klientów promocję dotyczącą pożyczki refinansującej. Jest to okazja do uzyskania atrakcyjnych premii.

Organizator, a więc firma Provident, termin trwania promocji ustaliła od 18 lutego 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Udział w promocji zostanie umożliwiony tylko tym klientom, którzy podjęli pożyczkę u Providenta. Co więcej, aby liczyć się w konkursie, otrzymaną pożyczkę musza oni spłacić w okresie obowiązywania promocji, używając w tym celu pożyczki, którą określić można mianem refinansującej. Ważnym warunkiem udziału w promocji jest także nie odstąpienie przez klienta od umowy pożyczkowej zawartej z Providentem.

Udział w tej promocji organizowanej przez Providenta jest dobrowolny. Wówczas kiedy spełnimy wszystkie potrzebne warunki, możemy powalczyć o wypłatę premii w wysokości 2,5%, 5% lub 7,5%. To, jaką premię otrzymamy zależy o od tego, jak dużą łącznie kwotę pożyczyliśmy. Co więcej nasze zobowiązania musimy spłacać rzetelnie i terminowo. W celu poznania szczegółów promocji zapraszamy na stronę provident.pl.

12 comments

  1. Zapraszamy do skorzystania z promocji Providenta, która pozwoli Ci uzyskać atrakcyjną premię! Wystarczy wziąć udział w naszej ofercie i skorzystać z naszych usług. Provident to firma, która od lat cieszy się zaufaniem klientów, oferując szybkie i bezpieczne pożyczki. Teraz możesz skorzystać z naszej promocji i otrzymać dodatkową nagrodę za skorzystanie z naszych usług. Nie czekaj, skorzystaj z okazji i zyskaj dodatkową premię już teraz! Dzięki Provident możesz szybko i wygodnie uzyskać potrzebną gotówkę, a dodatkowa premia sprawi, że skorzystanie z naszej oferty będzie jeszcze bardziej korzystne. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej promocji!

  2. Uzyskaj premię w promocji Providenta! Skorzystaj teraz i odbierz dodatkowe korzyści.

  3. Chcesz uzyskać premię w promocji Providenta? Złóż wniosek już teraz i otrzymaj dodatkowe środki na dowolny cel! Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z wyjątkowej okazji. Nie czekaj, promocja trwa ograniczony czas!

  4. Chcesz uzyskać premię w promocji Providenta? Złóż wniosek już teraz i otrzymaj dodatkowe środki na dowolny cel! Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z wyjątkowej okazji. Nie czekaj, promocja trwa ograniczony czas!

  5. Otrzymaj premię w promocji Providenta! Złóż wniosek o naszą usługę teraz i otrzymaj dodatkowe środki na swoje konto. Nie czekaj, skorzystaj z oferty już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl