[browser-shot url=”http://szybki.vivus.pl/szybka-decyzja-o-pozyczce/” width=”300″]

Vivus.pl to marka za sprawą której uzyskasz szybką pożyczkę gotówkową na wybrany cel. Nie jest istotne to na co przeznaczysz uzyskane pieniądze. Vivus.pl pomaga każdemu zaciągnąć pożyczkę na warunkach najdogodniejszych z możliwych. Każdy klient sam określa ile pieniędzy i na jak długi okres spłaty zamierza zaciągnąć pożyczkę. W sytuacjach nadzwyczajnych możesz liczyć na szybkość decyzji VIVUSA. 15 minut to czas w jakim uzyskasz niezbędne środki.

Vivus.pl to pieniądze od ręki. Firma chcąc w lepszy sposób trafić do każdego z klientów postanowiła stworzyć blog internetowy. Jest to strona poświęcona przygodom Szybkiego- zająca będącego głównym bohaterem, maskotką marki. VIVUS chcąc opowiedzieć o sprawności w podejmowaniu decyzji posługuje się historią opowiadającą o Szybkim i jego planach związanych z oświadczynami i ślubem. Zając pragnie poślubić swoją ukochaną, w związku z czym przewiduje zaręczyny. Chcąc uszczęśliwić swoją narzeczoną pragnie podarować jej pierścionek najpiękniejszy ze wszystkich. Na zakup takiego prezentu zaręczynowego niestety potrzebne są pieniądze. Szybki obawia się, iż ze wszystkich zgromadzonych oszczędności nie zdoła zakupić pierścionka.

Postanawia o zaciągnięciu pożyczki na vivus.pl. Decyzja zostaje podjęta w sposób błyskawiczny, bowiem VIVUS już kilkakrotnie udzielał finansowej pomocy Szybkiemu. Także i tym razem nasz Zajączek otrzymuje niezbędne środki, które przeznaczy na zakup najpiękniejszego pierścionka. Zając nie miał nigdy problemów ze spłaceniem należności w odpowiednim terminie. W związku z tym VIVUS jeszcze chętniej udziela mu pożyczki i nie widzi przeszkód, aby dopomóc Szybkiego w przyszłości. O czym świadczy powyższa historia? Otóż, bez względu na cel w jakim pragniesz pożyczyć pieniądze jest mało istotny. Tylu ilu klientów tyle różnych powodów. VIVUS udzieli pożyczki każdemu w sposób szybki, pozbawiony wszelkich formalności. Ponadto każdy rzetelny i solidny klient zyskuje szansę na kilkakrotne zaciąganie pożyczki. W przypadku stałych klientów proces jest jeszcze szybszy i mniej skomplikowany.

Po więcej danych sięgnij tutaj.

Źródło:http://szybki.vivus.pl/szybka-decyzja-o-pozyczce/

5 comments

  1. Jak szybko podejmujesz decyzje w nieprzewidzianych sytuacjach? Czy jesteś gotowy/a działać natychmiastowo, czy potrzebujesz chwili na zastanowienie się?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl