[browser-shot url=”http://www.bocianpozyczki.pl/pozyczka_pieniezna.html”]

Bocian pożyczki to idealne miejsce to otrzymanie zastrzyku gotówki. Zrobisz to bardzo szybko, nawet bez wychodzenia z domu. Szczegóły oferty znajdziesz poniżej.

Bocian oferuje bardzo wygodne pożyczki, gdyż w celu ich podjęcia nie musisz nawet wychodzić z domu. Kwota jaką możesz otrzymać zawiera się w przedziale od 300 do 6000 tysięcy złotych. Możesz wybrać okres spłat pożyczki oraz ustalić dogodne dla siebie terminy. Co więcej wszystko odbywa się przy zachowaniu minimum formalności, a decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz błyskawicznie.

Klient ma do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich „Pakiet Gotówka” polega na tym, że pieniądze otrzymujesz od razu po podpisaniu umowy, a pracownik firmy w ustalonych przez Ciebie terminach odbiera od Ciebie raty za spłatę pożyczki. W drugiej opcji pieniądze otrzymujesz na swoje konto bankowe, a pożyczkę spłacasz wykonując przelewy na rachunek firmowy. To ty decydujesz jak chcesz otrzymać pieniądze.

Jeśli zdecydowałeś się już na podjęcie pożyczki, wystarczy że wypełnisz formularz, a nasz doradca oddzwoni do Ciebie i poinformuje o szczegółach.

3 comments

  1. Zapewniamy szybką i wygodną pożyczkę bez wychodzenia z domu! Dzięki naszej usłudze możesz otrzymać potrzebne środki finansowe w prosty i bezpieczny sposób, bez konieczności wizyty w placówce czy zbędnych formalności. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz online, a my zajmiemy się resztą. Nasza oferta pozwala na elastyczne warunki spłaty, dostosowane do Twoich możliwości finansowych. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu oraz szybkiej decyzji kredytowej, możesz mieć pewność, że otrzymasz wsparcie w najbardziej dogodnym dla Ciebie czasie. Nie trać czasu na kolejki i papierkową robotę – skorzystaj z naszej pożyczki bez wychodzenia z domu i ciesz się szybkim dostępem do potrzebnych środków!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl