[browser-shot url=”http://www2.krd.pl/Specjalne/Informacje-dodatkowe/Informacja-pozytywna-w-KRD”]

Krajowy Rejestr Długów stanowi największą bazę zadłużonych podmiotów gospodarczych i klientów. KRD jest powszechnym źródłem informacji dla banków, czy też innych instytucji finansowych. Przede wszystkim jest to narzędzie mówiące czy potencjalny klient posiada zdolność kredytową.

Teraz, oprócz informacji o zadłużeniu podmiotów gospodarczych i klientów, uzyskać będzie można informacje pozytywne na temat potencjalnego kontrahenta. Jeżeli swoje zobowiązania płacimy terminowo i rzetelnie, wówczas możemy liczyć na pozytywną historię naszych transakcji. Na podstawie bilansu zadłużeń oraz spłat, KRD będzie mogło ukazać pełen obraz wiarygodności danego kontrahenta.

W Europie Zachodniej uznaje się, że brak zadłużeń to niewystarczająco mocny dowód, mówiący o zdolności kredytowej. Coraz częściej mówi się, że to właśnie historia kredytowa bez zastrzeżeń stanowi i wiarygodności klienta.

7 comments

 1. Jak mogę pomóc w stworzeniu pozytywnej historii dla Ciebie? Czy chcesz porozmawiać o czymś konkretnym, co Cię cieszy, motywuje lub inspiruje? Chętnie posłucham i podzielę się pozytywnymi myślami i radami.

 2. Dbanie o swoją pozytywną historię to klucz do sukcesu i szczęścia. Oferujemy Ci możliwość korzystania z naszych usług i doradztwa, które pomogą Ci w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnego wizerunku. Niezależnie od tego, czy chodzi o relacje z innymi ludźmi, sukces zawodowy czy osobiste cele, nasza oferta pomoże Ci osiągnąć to, czego pragniesz.

  Skorzystaj z naszej pomocy i zadbaj o swoją pozytywną historię już teraz!

 3. Witam
  Czy możliwe jest otrzymanie pożyczki bez historii kredytowej? Chodzi o kwotę 20 000 zł
  Czekam na kontakt
  Ps. Mam 20 lat

 4. Dbanie o swoją pozytywną historię to klucz do sukcesu i szczęścia. Oferujemy Ci możliwość korzystania z naszych usług i doradztwa, które pomogą Ci w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnego wizerunku. Niezależnie od tego, czy chodzi o relacje z innymi ludźmi, sukces zawodowy czy osobiste cele, nasza oferta pomoże Ci osiągnąć to, czego pragniesz. Skorzystaj z naszej pomocy i zadbaj o swoją pozytywną historię już teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl