[browser-shot url=”https://www.vivus.pl/”]

W naszym społeczeństwie funkcjonuje, utarte przez lata stwierdzenie, iż okres studencki to najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć. Na pewno nie potwierdzi tego sam student, który „uciemiężony” zbyt dużą ilością wykładów musi zmobilizować się do nauki raz w semestrze. Owszem, przyzna on rację swoim rodzicom czy dziadkom, jednak dopiero wtedy, kiedy ukończy owe studia i rozpocznie życie mniej beztroskie, pozbawione dużej ilości wolnego czasu, bez imprez i ogromnej paczki znajomych. Okazuje się, iż jedynym problemem studentów staje się zagospodarowanie zbyt dużej ilości wolnego czasu. Wówczas nawet najbardziej leniwy student pragnie odnaleźć pasję, hobby, które wypełniłoby resztę jego nudnego życia. Zdarza się, że odnalezienie w sobie pasji nie jest niczym trudnym. Trudność polega na braku środków finansowych do jej realizacji.

Sytuacja zdaje się być niezwykle poważna. Przeciętny student ma dużo wolnego czasu, jednak ma go zbyt mało, aby podjąć dodatkową pracę. Ponadto rodzice przelewają pieniądze, które zaledwie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem i życiem w akademickim mieście. Tutaj więc pojawia się pytanie: skąd wziąć środki, które przeznaczymy na zafundowanie sobie pewnych atrakcji? Studenci nie mają zazwyczaj stałych dochodów, dlatego też idealnym rozwiązaniem staje się pożyczka na VIVUS.pl. Jest to firma, która udziela szybkich pożyczek gotówkowych, nie pytając ich przeznaczenie. Wystarczy wejść na stronę VIVUS.pl i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Bez zbędnych formalności i zaświadczeń każdy ze studentów może uzyskać tzw. chwilówkę. Okres spłaty wynosi maksymalnie 30 dni. Oferta pozbawiona jest wszelkich dodatkowych opłat. VIVUS nie wprowadza klienta w błąd. Pożyczkodawcy zależy przede wszystkim na udzieleniu finansowej pomocy każdemu kto tego potrzebuje. Pamiętaj, że ze względu na brak stałego dochodu nie otrzymasz pożyczki w tradycyjnym banku. Natomiast VIVUS zrobi to od ręki, specjalnie dla Ciebie.

8 comments

  1. Szybka pożyczka dla osób z terminowymi potrzebami finansowymi: Nasza pomoc dla Ciebie pisze:

    Specjalna oferta dla studentów! Skorzystaj z szybkiej pożyczki w VIVUS i wesprzyj swoje studenckie wydatki. Sprawdź teraz!

  2. Specjalna oferta dla studentów! Oferujemy szybką i prostą pożyczkę w VIVUS bez zbędnych formalności. Skorzystaj z naszego wsparcia finansowego i spełniaj swoje studenckie cele!

  3. Witamy w VIVUS! Specjalne wsparcie dla studentów czeka na Ciebie. Oferujemy szybkie pożyczki o niskim oprocentowaniu, dostępne bez zbędnych formalności. Skorzystaj z naszej oferty już teraz i ciesz się dodatkowymi środkami na studenckie wydatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl