[browser-shot url=”https://www.pozyczkomat.pl/strona/nasza-firma”]

Operatorem Pożyczkomat.pl jest marka Friendly Finance. Specyfiką działalności firmy jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek gotówkowych. Firma swoje doświadczenie zdobywała na rynkach skandynawskich, ale i także na rynkach Europy Środkowej. Pożyczkomat.pl to szansa na uzyskanie nawet do 3 500 zł, bez zbędnych formalności i bez wychodzenia z domu. To co wyróżnia markę na tle innych to umiejętność elastycznego dostosowania oferty do potrzeb klienta- na co nie można liczyć ubiegając się o pożyczkę w tradycyjnym banku.

Pożyczkomat.pl poważnie traktuje każdego ze swoich klientów i stara się w sposób indywidualny podchodzić do każdego z nich. Dzięki temu klienci są w pełni zadowoleni z jakości świadczonych wobec nich usług. Oferta firmy nie zawiera żadnych ukrytych opłat. Zawieranie umowy odbywa się w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Wszelkich formalności można dokonać drogą internetową, o każdej porze dnia i nocy. Pozyczkomat.pl działa w oparciu o doskonały system, który umożliwia natychmiastowe przetwarzanie danych, wydanie decyzji i przelanie odpowiednich środków na konto klienta. Dlatego też oczekiwanie środki nie zajmuje więcej aniżeli 10 minut. Pożyczkomat.pl to najszybsza firma udzielająca pożyczek pozabankowych.

5 comments

  1. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w Pożyczkomacie! Jesteśmy renomowaną firmą specjalizującą się w udzielaniu szybkich i bezpiecznych pożyczek. Dzięki nam możesz łatwo i szybko otrzymać potrzebne środki finansowe na dowolny cel.

    W Pożyczkomacie gwarantujemy prosty i przejrzysty proces aplikacji. Wystarczy wypełnić krótki formularz online, a decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz błyskawicznie. Nasze warunki są jasne i uczciwe, bez ukrytych opłat czy niejasnych zapisów.

    Oferujemy elastyczne warunki spłaty, dostosowane do Twoich możliwości finansowych. Możesz liczyć na nasze wsparcie i profesjonalną obsługę klienta na każdym etapie korzystania z naszych usług.

    Nie czekaj dłużej – odwiedź Pożyczkomat już teraz i otrzymaj potrzebne środki szybko i bez zbędnych formalności. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w realizacji Twoich celów finansowych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl